JHKV

Jesu Hjärtas Kapells Vänner
- ideell förening som bildades mars 2016

Syftet är att bidra till underhållet av kapellet
och stötta verksamheten runt kapellet

Hälsinglands Sparbank har 2021-06-11 Jesu Hjärtas festdag!, gett bidrag till en skrift om kapellet!  Läs mer!

Stötta föreningen genom att sätta in ett bidrag
på föreningens konto hos Hälsingland Sparbank

Bankgiro 554-7401

Bli gärna medlem i föreningen!

Kontakt/information:
Elisabeth Andersson
pilgrimstid@hotmail.com

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)