JHKV

Jesu Hjärtas Kapells Vänner
- ideell förening som bildades mars 2016

Syftet är att bidra till underhållet av kapellet
och stötta verksamheten runt kapellet

Föreningen har ännu så länge enbart
en interimstyrelse, men stämmakommer att hållas under försommaren 2016

Stötta föreningen genom att sätta in ett bidrag
på föreningens konto hos Hälsingland Sparbank

Bankgiro 554-7401

Bli gärna medlem i föreningen!

Kontakt/information: Elisabeth Andersson
elisabeth@pilgrimstid.nu
076-133 07 08

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)